MEDEV.COM.TR  ÜYELİK VE İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Genel Açıklamalar

Bu sözleşme MEDEV.COM.TR alışveriş sitesine (bundan sonra kısaca medev olarak geçecektir) üye olacak gerçek veya tüzel kişilerin, siteye üye olma ve sitede sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını, üyelerin uymayı taahhüt ettiği hususları ve haklarını, sitede satışa sunulan ürünlerin satın alınmasına ve ödenmesine ilişkin genel koşulları içermektedir.

Bu sitede sunulan hizmet ve ürünler Medev  tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi Medev Sağlık Hizmetleri ve Medikal San Tic. Ltd. Şt. Ltd. Şti.’dir. Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Medev’a aittir.

Üyelik ve Kullanım Koşulları
2.1. Siteden alışveriş yapılabilmesi üyelik gerektirmektedir. Medev’den  alışveriş yapmak isteyen her müşteri öncelikle Üye Kayıt Formu’nu doldurarak, işbu sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini onaylamalıdır. Müşterinin siteye üye olması sözleşme içeriğini kabul ettiği ve mevzuat çerçevesinde uymakla yükümlü olduğu hususların ve ayrıca haklarının kendisine önceden bildirildiğini onayladığını gösterir. Medev alışveriş sitesinden bir sipariş gerçekleşmesi işbu sözleşmenin tüm koşullarının kabul edildiğine delalet eder.

2.2. Müşteri; üyelik ve satın alma koşullarını içeren işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit eden ve üyeliği medev tarafından onaylanan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Müşteri, üyelik işlemlerini tamamlamak ve sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almak ya da ürün siparişi vermekle üyelik ve satış sözleşmesi koşullarına uymayı da peşinen kabul etmiş sayılır. Medev’ın üyelik ve site kullanım koşullarına aykırı hareket eden kişilerin üyeliklerini dondurma ve/veya iptal etme hakkı her zaman vardır.

2.3. Sitenin kullanım, üyelik ve ürün satın alımına ilişkin koşullarında Medev, önceden sitenin ilgili sayfasında yayımlamak koşuluyla, değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Site hizmetlerinden yararlanan üyeler ve siteye erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişiler kullanım koşullarında, hizmetin kapsam ve niteliğinde yapılan değişiklikten haberdar ve bunları kabul etmiş sayılırlar. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Medev, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.4. Müşteri, siteye üye girişi yapabilmek girişte kullanılmak üzere kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Üye kayıt formunun doldurulması sırasında bildirdiği e-mail adresi ile şifrenin aynı anda girilmesi ile siteye üyenin girişi mümkün olabilecektir. Kayıt formunda bildirilen e-mail adresi ile yalnızca bir adet üyelik mümkündür; aynı e-mail adresi ile mükerrer üyelik yapılamaz. Şifre sadece üye tarafından bilinir ve üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Müşteri şifresini sadece kendisine özel tutmak, kimseyle paylaşmamak yükümlülüğünü taşır ve taahhüt eder. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile üyenin sorumluluğundadır. medev, şifrenin özensiz kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Müşteri’nin Yükümlülükleri
3.1. Müşteri, Medev sitesine üyelik işlemleri sırasında kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu; bu bilgilerin kullanım ve teyidinin gerekli olduğu durumlarda, bilginin gerçeğe aykırı veya noksan olmasından doğacak zararlardan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Satın alınan ürünün/ürünlerin sevkiyatında belirsizliklerin veya sorunların ortadan kaldırılması için kişisel bilgilerin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

3.2. Kullanıcı ve Müşteri, sitedeki yüklemeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcı ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan medev sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının ve vyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan medev sorumlu değildir.

3.3. Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve üyelerin , site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her üye, medev ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı medev’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.4. Medev servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu (örn. evlilik listesi, hediye kartı vs) ve medev’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu;

3.5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek ürün teslimi, bilgi ve mesajlardan medev’ın sorumlu olmayacağını; medev Web Sitesi’nde sunulan hizmetlere yine medev tarafından belirlenen şekilde ulaşmayı, yetkisiz olarak ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda medev’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi;

3.6. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü medev’ın sorumlu olmayacağını;

3.7. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi;

3.8. Ortama eklenecek kutlama notu, rumuzlar vb. yazıların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

3.9. Medev servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemenin tamamının üyenin kendi iradesi ile edinilmiş olduğunu; kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı medev den tazminat talep etmemeyi;

3.10. Medev’dan izin almadan medev servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, medev’nun dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde medev’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

3.11. Yaptığı alışverişe binaen ödemesini Medev’ın belirlediği “Ödeme Seçenekleri” nde kendine sunulan çalışılan bankalar, kredi kartları ve taksit seçeneklerine göre yapacağını; üye tarafından kredi kartı ile yapılan ödemelerde banka ile üye arasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk nedeniyle medev’ın sorumlu tutulamayacağını;

3.12. Yapmış olduğu alışverişe ilişkin ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve teslim belgelerine imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise, ürünü teslim alan kişi, medev adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını, medev’ın bu tarz bila teslim sebebiyle sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme konusu ürün, üye alıcıdan başka bir kişiye teslim edilmesi istenilmiş ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden medev sorumlu tutulamaz.

3.13. Medev, sitede mevcut olan bilgileri doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişiklikleri yansıtmayabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve medev’nın sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.14. Medev, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Medev’ın mülkiyetindedir. İşbu site’deki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla medev ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı ve müşteri, medev hizmetlerini, bilgilerini ve medev’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının medev’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Medev’ın yazılı izni ile mümkündür.

Hizmetlerin Tanım ve Kapsamı
4.1. Medev’ın site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında ticari ürün alışverişinden oluşmaktadır. medev, sözleşmeyi onaylayan üyelerine elektronik ortamda alışveriş imkanı ve internet ortamında değişik iletişim servisleri; ankete katılma, hediye puan kazandırma, yorum ve tavsiye etme, duyuru ve dönemsel bildiri isteme (newsletter, e-katalog gibi) vb. imkanları sunar.

4.2. medev’ın site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Medev’e ait www.medev.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin, üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından medev adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. Medev, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Müşteri ve/veya verdiği adreste Teslim Edilecek Kişi, teslimat sırasında ürünün sağlam, eksiksiz alışveriş sayfasında belirtilen özelliklerde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. medev, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan müşteriyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir, tedarikin mümkün olmadığı durumlarda Müşteri’ye para iadesi yapabilir.

4.4. Medev, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve 10 (on) günlük yasal süre içinde toplam bedeli Müşteri’ye iade eder.

4.5. medev, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
5.1. Medev, Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. medev, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ile medev’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. medev’e doğrudan veya rücuan bu konuda bir talep yöneltilemez.

Medev.com.tr Mağazasının Diğer Yetkileri;
6.1. Medev herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Müşteri’lerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.2. Müşteri tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi medev tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Medev, tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

6.3. Medev, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

6.4. Medev, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada ya da mağazalarda teşhir edilmesi, medev ‘nın ilgili ürünün stokta bulunmasını taahhüt ettiği anlamına gelmez.

6.5. Medev, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için paylaşılması konusunda tam yetkilidir.

6.6. Medev, site üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri siteden duyurduğu “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. medev aynı zamanda; kullanıcı ve üye’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

6.7. Üyelere ve kullanıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Medev için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya medev ‘in işi ile ilgili olanlara, verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere kullanılabilir.

6.8. Medev satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Medev güncel bilgileri müşteriye aktararak siparişin devamını sağlayabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Medev Müşteri’nin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde müşteri geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden medev ‘nın sorumlu olmadığını kabul eder.

6.9. Medev, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

Medev, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir ve ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6.10. Medev ürünlerin üzerindeki baskı renklerini gerçek durumlarına oldukça yakın olarak fotoğraflara yansıtmak için azami gayreti sarf etmiştir. Ancak, ekran renkleri bilgisayar monitörünüzün marka ve modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Medev monitörünüzde gördüğünüz renklerin kesin gerçek renkler olduğu konusunda garanti sunamamaktadır.

Önbilgilerin Teyit Edildiği
İşbu sözleşmenin akdinden önce, medev tarafından sitenin ilgili bölümlerinde satım konusu ürünün teknik özelliklerine, fiyatına, teslim koşullarına, ticari ve tüketici hukukundan kaynaklanan aşağıdaki bilgilerin verilmiş olduğunu kabul ve teyit eder. Müşteri, bununla ilgili teyit işlemini elektronik ortamda yapacaktır.

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,

j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
Ürün Teslimatı
8.1. Müşteri ürün teslimatı konusunda medev’ın teslim planını kabul eder. Teslimat zamanlaması ürün kargoya verildikten sonra başlar, normal çalışma şartlarında, sipariş verilen tarihten sonraki 2-4 iş günü içerisinde gönderiler kargoya teslim edilir. Kargo tesliminden sonra gönderilecek yere göre teslimat 2-4 gün sürmektedir. Özetle sitenin işleyiş kuralı olarak; ürün teslimatının sipariş tarihinden sonraki 7 iş günü içinde yapılacağı belirlenmiştir.

Müşteri tüm bu süreçleri site üzerindeki hesabından ve kargo şirketinin web sitesinden takip edebilir.

8.2. Kargo firmasının, ürünü Teslim Adresindeki kişiye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün teslim edilememesinden dolayı medev sorumlu tutulamaz. Teslim Edilecek Kişi tarafından sözleşmenin 3. maddesinde yer alan sözleşme konusu ürün(ler) ya da ürünlerin teslimatının kabul edilmemesinden medev sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak Müşteri, alışveriş sitesinde belirttiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın Müşteri’ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

8.3. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde üye sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise Müşteri’ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri, üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri, üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi müşteri kredi kartı hesabından kargo ücreti kesildikten sonra müşteriye para iadesi yapılır.

8.4. medev web sitesinden yapılan siparişlerde 100 TL’yi geçen alışverişlerde kargo ücretsizdir.

8.5. Ürün teslimatı için çalışılacak kargo şirketini seçmek medev’ın  tasarrufundadır. Müşteri, medev ‘in  anlaşmalı olduğu kurum ile çalışmak zorundadır.

8.6. medev; mücbir sebepler, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödenen tutar 10 (on) gün içerisinde yine aynı banka ve aynı hesaba olmak üzere Müşteri’ye iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu aşamadan sonra Müşteri’nin hesabına ödemenin yansıtılmasından ve işlemin süresinden medev sorumlu tutulamaz.

8.7. medev gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi dondurma ya da fesih etme hakkını saklı tutar. medev siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Müşteri’nin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinin hiç birinden Müşteri’ye ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konmasını 15 gün süreyle dondurur. Müşteri’nin bu süre zarfında medev ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Müşteri’den herhangi bir cevap alınamazsa medev, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Siparişin iptali halinde Müşteri tarafından medev’a yapılmış ödemeler varsa 10 (on) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartına iade, yine aynı banka ve aynı hesaba olmak üzere yapılır. medev’nın ödemeyi, bu süre içerisinde Müşteri adına bankaya iade etmesi yeterlidir. Bu aşamadan sonra, Müşteri’nin hesabına ödemenin yansıtılma süresinden medev sorumlu tutulamaz.

 

8.8. Ürünün tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini medev’a ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde medev’a iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri Müşteri’ye aittir.

Vergilendirme
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek olan mali yükümlülüklerden doğabilecek fiyat değişiklikleri medev sorumluluğu dışındadır ve medev tarafından bu tarz değişikliler sözleşmeye ve ürün fiyatlarına yansıtılır.

Ürün İadesi/Değişimi
Ürün iadesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin bilgiler tüketiciye sitenin ilgili bölümlerinde sözleşmeden önce verilmiştir. Cayma hakkını kullanarak ürün iadesi yapmak ya da değişim yapmak isteyen üye, kargo ücretini karşılamak zorundadır.

Delil ve Yetki Sözleşmesi
11.1. Üye, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda medev’ın defter ve kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, bu kayıtlara karşı delil dermeyan etmeyeceğini, belirtilen medev kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.3. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflar öncelikle işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, ilgili Türk kanunları ve mevzuatı uygulanacaktır.

Mücbir Sebep
Hukuken mücbir sebep sayılan durumlardan biri veya birkaçının tahakkuku halinde, medev işbu sözleşme ile genel olarak mevzuat çerçevesindeki yükümlerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, medev açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için medev’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Devir
medev, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak müşteri bu sözleşmeyi veya herhangi bir sözleşmesel hakkını, bir başkasına devredemez. Bu türden bir devir işlemi girişimi geçersizdir.

Fesih
medev, üyelik statüsüne son verebileceği gibi, Müşteri ile olan işbu sözleşme ilişkisine de istediği zaman son vermek hakkına sahiptir. medev’ın bu hakkını kullanması üyeliği ve/veya sözleşmesi sona erdirilen müşteriye, o an itibariyle almaya hak kazandığı ürün hariç, müsbet, menfi zarar veya bir başka nam altında talep hakkı vermez.

Yürürlük
Müşteri kayıt formunu doldurduğu ve işbu sözleşmeyi elektronik olarak onayladığı andan itibaren sözleşme yürürlük kazanır. Sözleşme belirsiz süreli olarak akdedilmiştir.